Odpowiedzi

2010-01-27T11:01:41+01:00
Roślinny

Ciało niektórych roślin zbudowane jest tylko z jednej komórki. Glonem jednokomórkowym jest np. chlorella. Rośliny wielokomórkowe wykazują zróżnicowanie budowy. Są wśród nich glony (zielenice, brunatnice, krasnorosty) należące do plechowców - organizmów, których ciało nie jest zróznicowane na tkanki. Natomiast większosć roślin wykształca różne tkanki, które tworza organy takie jak; korzenie, łodygi, liście, kwiaty i owoce. Rosliny te nazywamy organowcami. Należą do nich mszaki, paprotniki i rośliny nasienne (nagonasienne i okrytonasienne). Rośliny okrytonasienne osiągnęły najwyższy poziom zróżnicowania, przystosowując się do róznorodnych warunków środowiska.Są wśród nich rośliny o łodygach zielnych- nie zdrewniałych i rośliny o łodygach trwałych - zdrewniałych; drzewa, krzewy i krzewinki. Wśród roślin o łodygach zielnych, czyli mających niezdrewniałe pędy, wyróżniamy: jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie.
Rośliny jednorocznwe przechodzą cały cykl rozwojowy w jednym roku, a potem giną, np. mak polny, kąkol polny, groch zwyczajny. Rośliny dwuletnie przechodzą pełny cykl rozwojowy w ciągu dwóch lat. w pierwszym roku kiełkują i wykształcają liście, w drugim roku zakwitają, owocują i giną, np. marchew zwyczajna, żmijowiec zwyczajny. Natomiast rośliny wieloletnie, zielne mają pędy podziemne w postaci kłączy, cebul lub bulw. Ich pędy nadziemne corocznie obumierają. Do roślin wieloletnich nalężą np. zawilec gajowy, śnieżyczka przebiśnieg, poziomka pospolita. U roślin okrytonasiennych korzeń na ogół stanowi podziemną część rośliny. Jego podstawowymi zadaniami są;
- przytwierdzenie rośliny do podłoża,
- pobieranie z gleby wody wraz z solami mineralnymi.
Przedłużenie korzenia stanowi pęd - najczęściej nadziemna część rośliny. Pęd składa się z łodygi, liści, kwiatów i owoców.
Podstawowe funkcje łodygi to;
- utrzymywanie w odpowiednim położeniu liści, kwiatów i owoców.
- transportowanie substancji odżywczychz liści do pozostałych organów.
Liście są bardzo ważnymi organami rośliny, w nich bowiem zachodzi;
- proces fotosyntezy
- proces transpiracji
- wymiana gazowa
- proces oddychania komórkowego
Kwiat to organ służący do rozmnażania.
2 3 2
2010-01-27T11:02:20+01:00
LIS
Lis to zwierzę z gatunku Vulpes vulpes, a także przedstawiciel innych gatunków, podobnych do lisa, a należących do rodzajów: Alopex, Dusicyon i Urocyon. Gatunek drapieżnego ssaka należącego do rodziny psowatych (Canidae). W gwarze myśliwskiej samca nazywamy lisem lub psem, samice – liszką, lisicą lub suczką, młode liskami, lisiętami lub szczeniętami, a jesienią – niedoliskami.
Żywią się głównie ssakami, najczęściej gryzoniami, chociaż nie pogardzą też padliną czy roślinami.
Lisy żyją w parach lub grupach socjalnych, złożonych z dominującej samicy (zwanej alfa), dominującego samca i różnej liczby (3-5) podporządkowanych samic. Samice te są córkami lub wnuczkami samicy alfa. W zamian za możliwość przebywania na terytorium matki pomagają jej w odchowaniu potomstwa, dostarczając szczeniętom pokarmu.

Wrogami lisów są duże drapieżne ptaki (orły i orliki), a także puchacze, które mogą porywać szczenięta. Pośród drapieżnych ssaków najgroźniejsze dla lisów są psy. Z dzikich gatunków ssaków drapieżnych groźne mogą być wilki, rzadziej rysie czy rosomaki. Lisy często korzystają z resztek zdobyczy większych drapieżników i wówczas mogą paść ich łupem.
Najgroźniejszą chorobą roznoszoną przez lisy jest wścieklizna. Wirus wywołujący wściekliznę jest przenoszony głównie przez ukąszenia, nie tylko na inne lisy, ale też na różne gatunki zwierząt dzikich i domowych. Podjęto działania przeciwko tej chorobie i co rok szczepi się zwierzęta na tę chorobę, dlatego lisy nie są już niebezpieczne pod tym względem. Częstą chorobą lisów jest świerzb. Znaczne zagrożenie dla zdrowia (w przypadku spożywania niemytych owoców runa leśnego) stwarzają też wydalane przez lisy wraz z kałem jaja bąblowca.

PRZEBIŚNIEG
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis L.) – gatunek rośliny należący do rodziny amarylkowatych, typowy dla rodzaju Galanthus. W naturze znany z lasów południowej i środkowej Europy, jednak szeroko rozpowszechniony poza zwartym zasięgiem jako roślina ozdobna. Gatunek popularny w uprawie i rozpoznawalny jako symbol przedwiośnia. Także roślina miododajna i lecznicza. W Polsce podlega ochronie gatunkowej.
Gatunek występuje w stanie dzikim w południowej i środkowej Europie, od północno-wschodniej części Hiszpanii poprzez Włochy (w tym Sycylię na południu), Grecję po Kaukaz i Azję Mniejszą na wschodzie. Północna granica naturalnego zasięgu biegnie przez Francję, Niemcy, Polskę i Ukrainę. W Polsce występuje głównie na południu, w górach, na wyżynach i na Dolnym Śląsku. Mniej liczne stanowiska posiada w Wielkopolsce i na Polesiu. Dalej na północ spotykany jest tylko jako zdziczały z miejsc uprawy. Brak jest przebiśniegów na stanowiskach naturalnych w północno-wschodniej Polsce i na znacznej części Polski centralnej. Walory ozdobne przebiśniegów spowodowały ich rozpowszechnienie w uprawie, a w konsekwencji rozprzestrzenienie znacznie poza zasięg naturalny. W wielu obszarach rejestrowane są jako gatunek dziczejący, np. na Wyspach Brytyjskich i w Ameryce Północnej.
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T11:17:48+01:00
Oragnizm roślinny

Kaktus - jest to roślina o nietypowym wyglądzie,nieposiada liści ma natomiast ciernie,które mogą być ostre lub miękkie.ciernie kaktusów to przekształcone liście.Kaktus należy do rodziny sukulentów(czyli roślin przystosowanych do ciężkich suchych warunków,posiadających specjalne tkanki zdolne do gromadzenia wody.Sukulent oszczędnie korzysta z zgromadzonej wody,może przetrwać bez niej nawet miesiące,lata,nawet jesli nie jest dobrze ukorzeniony).Kaktus normalnie jest "mięsisty" bez wody staje się pomarszczony,lecz po deszczu odzyskuje swój pierwotny wygląd. Powierzchnia skórki kaktusa jest pokryta woskiem.Kaktus także przeprowadza proces fotosyntezy(korzystając ze zgromadzonej wody).występuje głównie na kontynencie amerykańskim.Jest przystosowany do suchych warunków

orgaznizm zwierzęcy
Kot domowy- jest ssakiem ,udomowionym przez ludzi.Nalezy do rodziny kotowatych.Kot posiada oczy przystosowane do widzenia w prawie całkowitej ciemnośći( posiada on specjalną warstwę w oku która odbija,wzmacnia każde najmniejsze nawet światło,dzięki temu kot doskonale widzi.Ma także doskonały węch 4 krotnie silniejszy niz ludzki.Posiada on też wibrysy czyli włosy czuciowe na pyszczku,dzięki nim może się łatwiej poruszac(wyczuwa przeszkody) i zachować równowagę.Kot ma pazury które może takze chować.Ciekawostką jest że ogon kota nie tylko symbolizuje jego nastrój ale też pomaga w utrzymaniu równowagi.Masa kota wynosi od 2 do nawet 7 kg.Koty rozmnażają sie płciowo