Zadanie 1
wskaż rysunek ilustrujący model rozpuszczania się ciała stałego w cieczy. swój wybór uzasadnij.

odp. model rozpuszczania sie ciała stałego w cieczy ilustruje rysunek oznaczony literą: ...., ponieważ....................................................................

zadanie 2
w cylindrze a znajdował się dwlenek węgla, a w cylindrze b tlen. cylindry nałożona na siebie, jak na rysunku.

podaj co będzie znajdowało sie w cylindrze a po pewnnym czasie:
a) tylko tlen,
b) tylko dwutlenek węgla,
c) mieszanina tlenu i dwutlenku węgla.

odpowiedź uzasadnij:...............................................................

3. jakie podobieństwa można dostrzec w atomie węgla i krzemu.

błagam o pomoooooooc ^ ^

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T11:57:18+01:00
Zad 1
model rozpuszczania sie ciała stałego w cieczy ilustruje rysunek oznaczony literą: B, ponieważ cialo stale powoli sie rozpuszcza w stan ciekly.

zad 2
c
odp. drobiny obu substancji paruja przemieszajac sie w rurce i lacza sie ze soba tworzac nowa substancje.

zad 3
oba atomy maja pelna pierwsza powloke i cztery elektrony w drugiej
25 4 25