Odpowiedzi

2010-01-27T12:17:12+01:00
Wykrywamy tym sposobem dwutlenek węgla ponieważ:

Ca(OH)₂+ CO₂-> CaCO₃+ H₂O

powstałym osadem w tej zlewce jest właśnie węglan wapnia (CaCO₃)
a Ca(OH)₂ to inaczej woda wapienna
:)