Zad.1. Ułóż ciąg wydarzeń w kolejności chronologicznej:

..... wynalazek druku
..... odkrycie K.Kolumba
..... podróż F. Magellana

zad.2 Który z poniższych wydarzeń w parach jest przyczynną (p),
a które skutkiem (s) ?

a) rozwój piśmiennictwa . ... wynalazek druku . ...
b) sekularyzacja Prus . ..... wojna z Krzyżakami. ....
c) reformacja . .... sobór w Trydencie. .......

zad.3 Uzupełnij zadania:

System władzy ukształtowany w XV-XVI wieku, w którym decydujący głos w sprawach
kraju miał . ................... nazywamy ................. .
Głównym organem władzy w Rzeczpospolitej był. ....... walny.
W . ......... r Polska i Litwa zawarły w Lublinie ..........
personalną. Wspólne były . .......... i polityka zagraniczna .......... i monarcha oraz waluta.


zad.4 Wymień twórców polskiego odrodzenia:

...
...

zad.5 Przestaw skutki odkryć geograficznych:
--
--
--
--
--
--

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T12:20:39+01:00
2 wynalazek druku
1 odkrycie K.Kolumba
3 podróż F. Magellanaa) rozwój piśmiennictwa .(s) ... wynalazek druku . ... (p)
b) sekularyzacja Prus . .(p).... wojna z Krzyżakami. ..(s)..
c) reformacja .(s) .... sobór w Trydencie. .....(p)..Głównym organem władzy w Rzeczpospolitej był sejm walny.
W1569 r Polska i Litwa zawarły w Lublinie unię personalną. Wspólne były * wspólny sejm i władca Korony i Litwy, polityka zagraniczna.


tworcy polskiego odrodzenia:
A. Frycz Modrzewski
kopernik
m.rej
kochanowski


Przestaw skutki odkryć geograficznych:

* skutki gospodarcze
o nowe uprawy i plantacje
o rozwój techniki morskiej
o zwiększenie liczby kupców
o nowe rynki zbytu
o spadek cen towarów
o eksploatacja nowych lądów - nowe źródła dochodów
* skutki społeczne
o rozwój oświaty
o zmiana świadomości mieszkańców Europy
o odkrycie, że Ziemia jest większa niż przypuszczano
o potwierdzenie tezy, że Ziemia jest okrągła
o nowe sposoby nawigacji
* skutki polityczne
o niszczenie starych kultur
o rywalizacja morska
o rywalizacja lądowa
o zwiększenie się liczby piratów
o osłabienie pozycji państw nad Morzem Czarnym
o przywożenie wielkich ilości złota i srebra dzięki czemu wytapiano więcej monet
o rozwój niewolnictwa1 5 1
2010-01-27T12:34:59+01:00
1.
wynalazek druku - 2
odkrycie K.Kolumba - 1
podróż F. Magellana - 3

2.
a) rozwój piśmiennictwa- S wynalazek druku-P
b) sekularyzacja Prus - P wojna z Krzyżakami- S
c) reformacja - S sobór w Trydencie - P
3.
System władzy ukształtowany w XV-XVI wieku, w którym decydujący głos w sprawach kraju miał . ................... nazywamy ................. .
Głównym organem władzy w Rzeczpospolitej był SEJM walny.
W 1569 r Polska i Litwa zawarły w Lublinie UNIĘ
personalną. Wspólne były URZĘDY i polityka zagraniczna SEJM i monarcha oraz waluta.

4.
- Jan Kochanowski
- Mikołaj Rej
- A. Frycz Modrzewski
- Mikołaj Kopernik
5.
- nastąpił postęp w kartografii i technice żeglugi morskiej (pojawienie się kompasu, inaczej zwanego busolą oraz astrolabium)
- rozwój i zmiany gospodarcze ( szukanie nowych szlaków handlowych )
- rozwój nauki ( wzrosła wiedza ludzi o innych lądach, dowiedziono kulistość ziemi)
- zmiana życia duchowego oraz kulturalnego Europy
- w koloniach zaczynała rozwijać się kultura osadników
- nastąpiło wymieszanie przedstawicieli różnych ras na skutek różnorodności mieszkańców (metysi i mulaci)
- odkrycie, że Ziemia jest większa niż przypuszczano
- niszczenie starych kultur
- rywalizacja morska i lądowa
- osłabienie pozycji państw nad Morzem Czarnym
- przywożenie wielkich ilości złota i srebra dzięki czemu wytapiano więcej monet
- rozwój niewolnictwa
- nowe rynki zbytu
- spadek cen towarów
- nowe uprawy i plantacje