1. Izotopami względem siebie są:
a) ²₁H oraz ²₂He
b) potas- 40 i potas-39
c) ¹²₈C oraz ¹⁸₈O
d) ⁷₃Li oraz ¹⁴₇N

2. Izotopami względem siebie są:
a) ²₁H oraz ²₂He
b)⁵⁴₂₆Fe i ⁵⁸₂₆Fe oraz ⁵⁷₂₆Fe
c) potas-40 oraz wapń-40
d) ⁷₃Li oraz ¹⁴₇N

3. Deuter jest izotopem
a) magnezu-25
b) tlenu-17
c) wodoru-2
d) chloru-37

4. Wśród pierwiastków znajdujących się na ziemi najwiąkszą liczbę atomową ma:
a) tlen
b) rtęć
c) uran
d) krzem

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T12:19:55+01:00
2010-01-27T12:23:23+01:00
Izotopy - różne odmiany jednego pierwiastka chemicznego. Różnią się one liczbą neutronów w jądrze. Tak więc przykładowo izotopem H (wodoru) może być tylko H z innymi cyferkami z boku. Nie może być to inny pierwiastek.

1) b)
2) b)
3) c) deuter jest izotopem wodoru
4) c - liczba atomowa 92
2010-01-27T12:45:28+01:00
1. Izotopami względem siebie są:
b) potas- 40 i potas-39

2. Izotopami względem siebie są:
b)⁵⁴₂₆Fe i ⁵⁸₂₆Fe oraz ⁵⁷₂₆Fe

3. Deuter jest izotopem
c) wodoru-2

4. Wśród pierwiastków znajdujących się na ziemi najwiąkszą liczbę atomową ma:
c) uran