Przedlumacz wiersze na j.polski:
1.kiss - but only gently,
touch - but furtively,
embrace - but firmly,
go off the deep end - with only a love!
2.I've found some on the Internet at"Valentine's Rhymes:
Plenty of love
Tons of kisses
Hope some day,To be your Mrs.
and
My love is like a cabbage
Divided into two.
The leaves I give to others,
Theart I give to you.
3.Purple is created by
blending red and blue
And I was created to
always love you.

3

Odpowiedzi

2010-01-27T12:27:49+01:00
Całować- ale tylko delikatnie
dotykać ale tylko ukradkiem
obejmować ale stanowczo
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T12:29:32+01:00
1 Kiss - ale tylko delikatnie,
Touch - ale ukradkiem,
Embrace - ale stanowczo,
Go Off The Deep End - tylko z miłości!

2Znalazłem kilka w Internecie pod adresem "Rhymes Walentynki:
Plenty of love
Ton pocałunki
Hope pewnego dnia, aby być waszym Pani
i
Moja miłość jest jak kapusta
Podzielona na dwie części.
Liści i dać innym,
Theart daję wam.
3.Purple jest tworzony przez
mieszania czerwony i niebieski
I została utworzona w celu
always love you.
2010-01-27T12:42:49+01:00
1.całują-ale tylko ładnie
dotykają-ale ukradkiem
obejmują-ale sztywnie
udając się od głębokiego końca-z tylko miłości
2. znalazłem pewną miłość na internecie przy valentine's
wielka ilość miłości
Tony pocałunków
Mają nadzieję niektóry dzień, jest waszą Mrs i
Moja miłość jest podobna do kapusty
Rozdzielany do dwóch
urlopy daję inni
Theart daję wy
3. popularny jest stworzony przez
Mieszanie czerwonego i niebieskiego
i ja byłem stworzony
Zawsze kochają was.