Odpowiedzi

2010-01-27T12:28:01+01:00
Atom jest zbudowany z jądra i elektronów . Jądro składa się z protonów i neutronów.

Liczba masowa A określa liczbę protonów i neutronów w jądrze atomu .

Liczba atomowa Z określa liczbę protonów w jądrze atomu . Atom jest elektrycznie obojętny , więc liczba ta określa też liczbę elektronów .
6 3 6
2010-01-27T12:37:53+01:00
Liczba masowa - określa ile nukleonów (nukleony=protony+neutrony) znajduje się w jądrze danego pierwiastka. Na schemacie poniżej jest to litera "A"

Liczba atomowa - określa ile protonów znajduje się w jądrze danego pierwiastka. Na schemacie poniżej jest to litera "Z".

A
X
Z
(A oraz Z powinny być bardziej wysunięte w lewo od X-nazwy pierwiastka, by zapis był poprawny)

Przykłady
4
He - hel
2
16
O - tlen
8

(w przypadku tlenu w zależności od izotopów liczba masowa może być różna ... 16,17,18)
5 4 5