1. Promieniowanie α jest to:
a) strumień cząstek α
b) strumień cząstek β
c) rodzaj niewidzialnego światła
d) strumień protonów

2. Promieniowanie β jest to:
a) strumień cząstek α
b) strumień cząstek β
c) rodzaj niewidzialnego światła
d) strumień protonów

3. Istotą wybuchu jądrowego jest:
a) szybkość rozpadu promieniotwórczego
b) transmutacja pierwiastków
c) kontrolowane rozszczepienie jądrowe
d) niekontrolowane rozszczepienie jądrowe

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T12:27:59+01:00
2010-01-27T12:42:30+01:00
1. Promieniowanie α jest to:
a) strumień cząstek α

2. Promieniowanie β jest to:
b) strumień cząstek β

3. Istotą wybuchu jądrowego jest:
d) niekontrolowane rozszczepienie jądrowe