Pan Piotr wpłacił 2000zł do banku ,,Fortuna", w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe 6% w stosunku rocznym. Oblicz, ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku,a ile złotych pozostanie z nich panu Piotrowi, jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony podatek w wysokości 19%. Jaki będzie stan konta pana Piotra po roku oszczędzania?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T12:33:54+01:00
6/100 *2000 = 120ł

19/100 *120= 22,8 zł

120-22,8 = 97,2

2000+97,2 = 2097,2zł
2010-01-27T12:37:16+01:00
2000 x 1,06= 2120
2000+[120x0,81]=2097,2