1. Szybkość rozpadu promieniotwórczego cechuje:
a) masa krytyczna
b) radionuklid
c) okres półtrwania
d) masa podkrytyczna

2. Kontrolowane rozszczepienie jądrowe przeprowadzane jest:
a) podczas wybuchu bomby jądrowej
b) podczas wybuchu elektrowni jądrowej
c) podczas wybuchu bomby atomowej
d) w reaktorach jądrowych

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T12:29:16+01:00
2010-01-27T12:41:18+01:00
1. Szybkość rozpadu promieniotwórczego cechuje:

c) okres półtrwania


2. Kontrolowane rozszczepienie jądrowe przeprowadzane jest:

d) w reaktorach jądrowych