Odpowiedzi

2010-03-20T13:28:04+01:00
"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj".

List do świętego Pawła do Rzymian, 12, 13

Chodzi o to, że nie możemy się zwyciężać złu, nie możemymu dać wygrać! Ale zło możemy zwyciężyć dobrem!
Jest tu duży sens. Każdy to zrozumie.