Kim byli i z czego zasłynęli? (Starożytna Grecja)
•Leonidas
•Perykles
•Ajschylos
•Sofokles
•Eurypides
•Homer
•Herodot
•Tukidydes
•Arystofanes
•Fidiasz
•Myron
•Poliklet
•Platon
•Sokrates
•Tales
•Pitagoras
•Archimedes
•Hipokrates
•Filip Macedoński
•Aleksander Wielki
Proszę o rozwiązanie :)

2

Odpowiedzi

2010-01-27T13:01:37+01:00
PERYKLES-największy ateński polityk, doskonały mówca (ta umiejętność była konieczna do osiągnięcia sukcesu politycznego) i twórca ateńskiej demokracji.
Ajschylos-jeden z najwybitniejszych (obok Sofoklesa i Eurypidesa) tragików ateńskich, powszechnie uważany za rzeczywistego twórcę tragedii greckiej
Sofokles-największy obok Ajschylosa i Eurypidesa tragik starożytnej Grecji.
Sofokles był także politykiem, dowódcą wojskowym i kapłanem.
Eurypides-jeden z najwybitniejszych dramaturgów starożytnej Grecji.
Homer-Uważa się go za ojca poezji epickiej. Najstarszy znany z imienia europejski poeta, który zapewne przejął dziedzictwo długiej i bogatej tradycji poezji heroicznej (której istnienie jest wszakże czystym domysłem).
Herodot-historyk grecki
Tukidydes-grecki historyk.
Arystofanes-grecki dramatopisarz, jeden z twórców komedii staroattyckiej
15 4 15
2010-01-27T13:04:19+01:00
Leonidas i Perykles - wielcy przywódcy,mówcy i politycy,
Ajschylos,Sofokles, Eurypides - dramaturdzy,
Homer- poeta ( Iliada i Odyseja),
Herodot,Tukidydes - historycy,
Arystofanes - dramaturg i autor komedii,
Fidiasz, Myron = rzeźbiarze,
Platon, Sokrates -wielcy filozofowie,
Tales, Pitagoras,Archimedes -matematycy,
Tales, Pitagoras - również filozofowie,Archimedes - fizyk,
Hipokrates - lekarz ( przysięga Hipokratesa),
Filip Macedoński - król i wielki wódz, ojciec Aleksandra
Wielkiego,
Aleksander Wielki - król , wielki wódz i zdobywca wielu ziem.
18 3 18