Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-28T16:35:51+01:00
H₃C-CH₂-CH₂-CHO + H₂ -→ H₃C-CH₂-CH₂-CH₂-OH
butanal + wodór → butanol

H₃C-CH₂-CH₂-CH₂-OH ---(Al₂O₃)---→ H₃C-CH₂-CH=CH₂ + H₂O
butanol (w obecności tlenku glinu)→ buten + woda

H₃C-CH₂-CH₂=CH₂ + HCl → H₃C-CH₂-CH(Cl)-CH₃
buten + kwas solny→ 2-chlorobutan

H₃C-CH₂-CH(Cl)-CH₃ + NaOH (aq) → H₃C-CH₂-CH(OH)-CH₃ + NaCl
2-chlorobutan + uwodniony wodorotlenek sodu→ 2-butanol (alkohol II rzędowy) + chlorek sodu

H₃C-CH₂-CH(OH)-CH₃ + CuO → Cu + H₂O + H₃C- CH₂-C=O-CH₃
2-butanol + tlenek miedzi (II) → Miedź + woda + 2-butanon

Ps. W końcowym wzorze butanonu ostatnie 2 atomy węgla łączą się ze sobą,a tlen powinien być przyłączony do przedostatniego atomu C za pomocą dwóch kresek odchodzących od C do góry lub w dół,ale ja nie mogłam tego zrobić,bo nie wiem jak,czy w ogóle jest taka opcja.
7 5 7