Odpowiedzi

2010-01-27T13:20:54+01:00
Na elektrodach platynowych:
(-)K:Cu²⁺ + 2e -> Cu - na katodzie pojawił się czerwony osad ( jony miedzi z roztworu przeszły na katodę)
(+)A:2H₂O - 4e -> O₂ + 4H⁺ - w pobliżu anody wydziela się bezbarwny gaz

Na elektrodach miedzianych:
(-)K:Cu²⁺ + 2e -> Cu - na katodzie pojawił się czerwony osad ( jony miedzi z roztworu przeszły na katodę)
(+)A:Cu - 2e -> Cu²⁺ - miedź z elektrody utlenia się przechodząc do roztworu