Odpowiedzi

2010-01-27T14:57:14+01:00
Woda w przyrodzie jest w ciągłym ruchu. Krąży, przenosząc się z jednego środowiska do drugiego, dzięki czemu wszystkie zasoby Ziemi stanowią jedność.

Pod wpływem słonecznej energii cieplnej, cząsteczki wody parują z powierzchni ziemi. Wznosząc się na wiele tysięcy metrów, przechodzą do atmosfery. Łączą się z innymi cząsteczkami wody, tworzą malutkie kropelki. Unoszone wiatrem pokonują setki kilometrów, parując i skraplając się, dopóki nie połączą się w krople ciężkie na tyle, aby w postaci opadu powrócić na Ziemię.

Spadające krople wody czeka różny los. Jedne spadając na powierzchnię, spływają do strumienia i gaszą pragnienie zwierząt lub jako rzeki wpadają do oceanu. Inne wsiąkają w podłoże, a następnie są wychwytywane przez korzenie roślin. Bez względu na to, po pewnym czasie wszystkie te cząsteczki powracają do atmosfery i wyparowując z gleby, z powierzchni roślin, mórz i oceanów. Dalej przemieszczają się w postaci pary wodne j i ponownie tworzą chmury.

Cykl ten nigdy się nie kończy. Woda wyparowuje z mórz, wędruje nad Ziemią, spada z deszczem i z powrotem trafia do mórz. Podczas swojej wędrówki podtrzymuje życie na Ziemi.

Woda w naszym życiu codziennym stanowi niezastąpiony środek higieny i czystości. Będąc również istotnym czynnikiem kształtującym powierzchnię Ziemi - wpływa na malowniczość otaczającego nas krajobrazu.