Odpowiedzi

2010-01-27T13:30:38+01:00
Reakcja chemiczna- zmienia się skład substancji
przemiana fizyczna - zmienia się tylko stan skupienia
2010-01-27T13:32:38+01:00
ZJAWISKO FIZYCZNE- właściwości fizyczne substancji ulegają zmianie w sposób nietrwały.

REAKCJA CHEMICZNA- przemiany, w wyniku których powstają nowe substancje o odmiennych właściwościach.
2010-01-27T13:35:25+01:00
Przemiana fizyczna to taka przemiana, podczas której nie ulega zmianie rodzaj substancji. Zmieniają się natomiast tylko jej właściwości fizyczne takie jak gęstość, stan skupienia, stan rozdrobnienia, barwa, twardość, kowalność, ciągliwość, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, przewodnictwo cieplne.
Przykładem przemiany fizycznej jest:
- Zamarzanie wody
- Przy zmianach temperatury można obserwować zmiany wysokości słupka rtęci w termometrze

Przemiana chemiczna to taka przemiana, podczas której powstają nowe substancje o odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych.
Przykładem przemiany chemicznej jest:
- Spalanie papieru
- Pieczenie ciasta
- Oddychanie
- Kiszenie ogórków