Odpowiedzi

2010-01-27T13:45:58+01:00
Odpowiedział dobrze na 12 pytań, a źle na 8.

dobre odpowiedzi:12*8=96
złe odpowiedzi: 8*4=32

96 punktów - 32 punkty= 64 punkty

2010-01-27T13:46:49+01:00
X-ilość zadań poprawnie rozwiązanych
y- ilość zadań błędnie rozwiązanych
20-ilość wszystkich zadan

x+y=20/*4
8x-4y=64

4x+4y=80
8x-4y=64

12x=144
x=12

12+y=20
y=8

y=8
x=12

2010-01-27T13:53:49+01:00
1.Za każde bezbłędnie rozwiazane zadanie uczeń otrzymuje 8 pkt, ale traci 4 pkt za kazde źle rozwiązane zadani. ile zadań rozwiazał uczeń bezbłędnie, jezeli po rozwiazaniu 20 zadan zdromadził 64 pkt

x-liczba dobrze rozwiązanych zadań
20-x-liczba źle rozwiązanych zadań
8x+(-4)(20-x)=64
8x-80+4x=64
12x=144
x=12 dobrych
20-12=8 złych