Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T14:01:27+01:00
1.Kwasy
Właściwości fizyczne:
-są to zazwyczaj ciecze,
-żrące.
-kwas wlewa się do wody, a nie odwrotnie.
-zmieniają barwę wskaźników,(np. papierek uniwerslany-na czerwono)
-większość z nich jest higroskopijna.

Właściwości chemiczne:
-są one bardzo aktywne chemiczne,
-ulegają dysocjacji,
-reagują z metalami.

Zasady:
właściwości fizyczne:
-przeważnie żrące
-nie które są higroskopijne
-zmieniają zabarwienie wskazników( papierków uniwersalnych na niebiesko lub zielono)

właściwość chemiczne
-zasady są dobrymi środkami czyszczącymi (soda kaustyczna, amoniak), ponieważ rozpuszczają brud i niektóre pozostałości organiczne (włosy, sierść zwierząt).