Samochód napędzany gazem zwiększył swoją szybkość od 0m/s do 15m/s . Jaką drogę pokona w czasie 15 sekund? Jakę szybkość osiągnie po upływie 10 sekund?
Zapisz obliczenia, uwzględniając jednostki wielkości fizycznych.
Do rozwiązania zadania wykorzystaj dwa wzory spośród podanych:

link do wzorów: http://i49.tinypic.com/2wre06f.jpg

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T11:41:08+01:00
Jaką drogę pokonał w czasie 15sekund?
Δv= 15m/s
t=15s
a= Δv÷t
a= 15m/s ÷ 15s = 1m/s²
s=½at²
s= ½ × 1m/s² × (15s)² = ½m/s² × 225s² = 112,5m
Jaką szybkość osiągnie po upływie 10s
t=10s
Δv= 15m/s
a= ΔV÷t
a= 15m/s÷10s = 1½m/s²
s=½at²
s=½ × 1½m/s² × (10s)² = ½ × 1½m/s² × 100s² = 1½m/s² × 50s² = 75m
v=s÷t
v= 75m ÷ 10s = 7,5m/s