Odpowiedzi

2010-01-27T14:21:28+01:00
1. Oblicz długości boków trójkąta ABC . Czy jest to trójkąt prostokątny ? I też obwód do niego proszę .

A = (0,-2) B = (2,-3) C = (-1,-4)

IABI=√2²+1²=√5 j
IBCI=√3²+1²=√10 j
IACI=√1²+2²=√5 j

IABI²+IACI²=IBCI²
bo:
√5²+√5²=√10² (5+5=10)

obw=√5+√5+√10=2√5+√10

2)1/3 -(2x-3y)/2=3/4-(x+y)/3 /*12
(x-3)/2-(3x+2y)/3=1/2 /*6

4-12x+18y=9-4x-4y
3x-9-6x-4y=3

-8x+22y=9-4
-3x-4y=3+9

-8x+22y=5 /*2
-3x-4y=12 /*11

-16x+44y=10
-33x-44y=132
-------------------
-49x=142
x=142:(-49)
x=-2 i 44/49

4y=-3x-12
4y=426/49-12
4y=8 i 34/49 -12
4y=-3 i 15/49
y=-81/98