ZADANIE1.
Pole powierzchni bocznej walca jest równe 40πcm². oblicz długość wysokości tego walca, jeżeli promień podstawy ma długość 2cm.


ZADANIE2.
w walcu, którego pole powierzchni całkowitej wynosi100πcm², promień podstawy jest równy wysokości. Oblicz długość promienia podstawy tego walca.

1

Odpowiedzi

2010-01-27T16:08:57+01:00
Pb=40pi [cm kwadratowych]
2pirh=40pi
2*pi*2*h=40pi
4pi*h=40pi /:4pi
h=10
zad.2
Pc=100pi cm2
2pir(r+h)=100pi /:2pi
r(r+h)=50
r2+r*h=50
4r=50 /:4
r=12,5