Proszęo bardzo szybkie odpowiedzi ;)
wybiorę najlepszą ;)
i jeżeli nie wiem to ni odpowiadaj bez sensu > ;)
godziny mi słownie napiszcie


Ja w sobote wstałam o dziesiątej .
Zjadłam śniadanie i od jedenastej do dwunastej trzydzieści sprzątałam .
Od 13 do 16 byłam z koleżanką na pizzy . (pizza)
Od17.00 do 20.00 grałam w komputer i oglądałam telewizje .
Poszłam spać o 22.00

W niedziele wstałam o 12 .
Do 13 byłam w kościele .
Od 14 do 17 byłam u rodziny .
Od 18.00 do 20.00 oglądałam telewizje .
O 22.00 poszłam spać .

3

Odpowiedzi

2010-01-27T14:21:06+01:00
Ich bin am Samstag aufgestanden über zehnte.
Ich habe Frühstück aufessen und von elfte zu zwölfte dreißigste ich räumte auf.
von dreizehnte zu sechzehnte ich war mit der Freundin auf Pizza.
von siebzehnte zu zwanzigste ich Computerspiele spielen und ich sah fern.
ich habe ins Bett gehen über zwanzigste zweite.
sonntags bin ich aufgestanden über zwölfte.
zu dreizehnte ich war in einer Kirche.
von vierzehnte zu siebzehnte ich war an einer Familie.
von achtzehnte zu zwanzigste ich sah fern.
über zwanzigste zweite ich habe ins Bett gehen

Chyba coś takiego ;)
2010-01-27T15:08:11+01:00
Am Samstag habe ich im 10 Uhr aufgestehen.
Ich habe Frühstück gegessen und von 11 bis 12.30 habe ich aufgeraümt.
Von 13 bis 16 bin ich auf Pizza gewesen.
Von 17 bis 20 habe ich Computer gespielt und Tv ferngesehen.
Über 22 habe ich ins Bed gegangen.

Am Sonntag habe ich im 12 Uhr aufgestehen.
Bis 13 bin ich in Kirsche gewesen.
Von 14 bis 17 bin ich in meine Familie gewesen.
Von 18 bis 20 habe ich ferngesehen.
Über 22 habe ich ins Bed gegangen.


Poprzednik użył skomplikowanej formy... polecam sie na przyszlość :)
2010-01-27T16:26:10+01:00
Am Samstag habe ich im 10 Uhr aufgestehen.
ich habe Frühstück gegessen und von 11 bis 12.30 habe ich aufgeraümt.
von 13 bis 16 bin ich auf Pizza gewesen.
von 17 bis 20 habe ich Computer gespielt und Tv ferngesehen.
über 22 habe ich ins Bed gegangen.

am Sonntag habe ich im 12 Uhr aufgestehen.
bis 13 bin ich in Kirsche gewesen.
von 14 bis 17 bin ich in meine Familie gewesen.
von 18 bis 20 habe ich ferngesehen.
über 22 habe ich ins Bed gegangen.