Potop.
Proszę odpowiedzieć na pytanka :)

1. Ramy Chronologiczne
2. Władcy obu krajów.
3. Najwybitniejszy wódź polski.
4. Czynniki które pomogły Szwedą zwyciężyć.
5. Wydarzenie które wywołało zryw polskiego społeczeństwa przeciwko Szwedą.
6. Całkowita utrata Prus książęcych ( traktat walewsko-bydgoski )
7. pokój w oliwie + postanowienia.
8. ugoda w Hadziaczu ( postanowienia, daty, strony)

pilne bardzo ... potrzebne na dziś ...
Daje naj :))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T14:27:48+01:00
1. 1655-60
2.Szwecja-Karol X Gustaw, polska-jan kazimierz waza
3. Stefan Czarniecki
4. silna flota, liczebniejsze wojsko, lepsze uzbrojenie, możliwość uderzena z dwóch stron( od strony bałtyku i przez inflanty)
5. nieudane oblężenie klasztoru na jasnej górze
6. 1657r.
7. 1660r. - bez zmian terytorialnych, potwierdzenie praw do większości inflant dla szwecji a król polski zrzekał się pretensji do tronu szwedzkiego
8. zawarta 16.09.1658r. mówiła że ukraina jaką księstwa ruskie równorzędne z koroną i litwą będzie posiadała własna autonomię, własne urzędy np. hetman jak na litwie i w koronie, zrónanie katolicymu z prawosławiem, wstęp biskupów prawosławnch do senatu, nadanie starszyźnie kozackiej tytułówszlacheckich