Uzupełnij tekst: W 30r.p.n.e w Rzymie rządy objął ....... ....... .Zachował on w państwie pozory funkcjonowania republiki. Pozostawił .......... i podstawowe rzędy. W rzeczywistości cała władza znalazła się w rękach monarchy,który nosił przydomek..... .Stworzony przez niego system rządów nazwano......... . Władza ogłosił...... ...... , czyli pokój w części świata opanowanej przez rzymian. Jenak imperium nadal prowadziło ........ z wrogami zewnętrznymi.Granice cesarstwa na wschodzie europy ustalono wówczas na.......... i renie.

2

Odpowiedzi

2010-01-27T14:27:09+01:00
W 30r.p.n.e. w Rzymie rządy objął Oktawian .Zachował on w państwie pozory funkcjonowania republiki.Pozostawił Zgromadzenie ludowe i podstawowe urzędy.W rzeczywistości cała władza znalazła się w rękach monarchy,który nosił przydomek Augustus (wywyzszony przez bostwo .Stworzony przez niego system rządów nazwano pryncypatem . Władca ogłosił pax romana ,czyli pokój w części świata opanowanej przez Rzymian. Jednak imperium nadal prowadziło wojne z wrogami zewnętrznymi.Granicę cesarstwa na wschodzie Europy ustalono wówczas na ....... i Renie.
29 2 29
2010-01-27T14:27:34+01:00
Oktawian August
senat
Cezar
pryncypatem
pax romanę
wojny
Dunaju

Na pewno dobrze my już to mieliśmy pani nam podyktowala
48 4 48