2.Przedstaw równania następujących reakcji:
a)etanolu z sodem
b)fenolu z zasadą sodową
Nazwij produkty tych reakcji.

3.Napisz równania reakcji:
a)etanolu z kwasem octowym
b)gliceryny z kwasem azotowym (V)
Nazwij produkty tych reakcji. Do jakiej grupy związków one należą?

Z góry dziękuje i Pozdrawiam.

2

Odpowiedzi

2011-09-19T10:42:48+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

2)
2C2H5OH + 2Na ----> 2C2H5ONa + H2 ......etanolan sodu + wodór
C6H5OH + NaOH ----> C6H5ONa + H2O ....fenolan sodu + woda

3)
C2H5OH + CH3COOH---->CH3COOC2H5 + H2O ...... octan etylu + woda
C3H5(OH)3 + 3HNO3---->C3H5(ONO2)3 + 3H2O ....... trinitrogliceryna + woda
Są to reakcje estryfikacji

1 5 1
2011-09-19T11:16:27+02:00

1)

2 C₂H₅OH + 2 Na ⇒ 2 C₂H₅ONa (etanolan sodu) + H₂ (wodór)
C₆H₅OH + NaOH ⇒ C₆H₅ONa (fenolan sodu) + H₂O ( woda)

2)
C₂H₅OH + CH₃COOH ⇒ CH₃COOC₂H₅ ( octan etylu) + H₂O (woda)
C₃H₅(OH)₃ + 3 HNO₃ ⇒ C₃H₅(NO₃)₃ (nitrogliceryna) + 3 H₂O ( woda)

 

CH₃COOC₂H₅ (octan etylu) i C₃H₅(NO₃)₃(nitrogliceryna) należą do ESTRÓW.

1 5 1