Proszę o pomoc ;]

1. Uczniowie obserwowali ruch samochodu - zabawki i zaznaczali jego kolejne położenia w kolejnych sekundach trwania ruchu. Wyniki pomiarów umieścili w tabeli:

(Tu powinna byc ta tabela, ktora jest potrzebna do wszystkich zadan)

Oblicz kolejne odcinki drogi, które ciało przebywa w kolejnych sekundach ruchu. Uwzgledniając, że położenie ciała zoastało wyznaczone z dokładnością do 1 cm, odpowiedz na pytanie, czy ruch tego samochodu mozemy uznawać za ruch jednostajny prostoliniowy. Odpowiedz uzasadnij.

2. Karzystając z tabeli do zadania 1, sporzadż wykres zależnosci położenia ciała do czasu.

3. Na podstwaie tabeli do zadania 1, oblicz predkość samochodu zabawki.

1

Odpowiedzi

2010-01-27T19:28:41+01:00
1
7-1,75
8- 2
9- 2,25
10- 2,5
itd. zwiekszasz co 0,25

wyresu tutaj nie zrobie, ma byc linia prosta pochylna 45stopni do x i y

3
0,25m/s