Odpowiedzi

2009-10-04T12:16:04+02:00
1. .podaj przyczyny rewolucji październikowej
a) Okres trwającej od dwóch lat I wojny światowej
b) pogarszające się sytuacje ami rosyjskiej która doprowadziły do upadku caratu
c) Rewolucja lutowa 8-15 marca 1917 nie uspokoiła sytuacji, ponieważ ponieważ rząd tymczasowy, kierowany początkowo przez konstytucyjnego demokratę księcia Lwowa, a od 21 lipca przez Aleksandra Kiereńskiego

d) Nie zdecydowanie się na wystąpienie z ententy i zakończenie wojny światowej
e) zniesienie cenzury,ponieważ rząd tymczasowy, kierowany początkowo przez konstytucyjnego demokratę księcia Lwowa, a od 21 lipca przez socjalistę-rewolucjonistę

2.Powstały w wyniku rewolucji lutowej Rząd Tymczasowy ogłosił powołanie republiki demokratycznej, gwarancje swobód obywatelskich, amnestię polityczną i zniesienie przywilejów stanowych i narodowościowych.
Do miana najważniejszego organu władzy w Rosji należała również utworzona przez mienszewików i eserowców Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich

3. konflikcie bałkańskim Niemcy opowiedziały się po stronie Austro-Węgier co zbliżyło te państwa do siebie następstwem tego było podpisanie w 1879r przymierza przez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier.
2009-10-04T12:23:48+02:00
1.
-trwająca od dwóch lat I wojna światowa
-porażki armi rosyjskiej
-upadek caratu
2.republika parlamentarna
3.Niemcy, Austro-Węgry, Włochy