21. Dany jest prostokąt o długości x, i szerokości y. O ile zwiększ się pole prostokąta, jeśli szerokość zwiększmy o 3, a długość pozostanie bez zmian?

22. Zapisz dowolną sumę algebraiczną, której wartość liczbowa dla:
x = 5 y = -3

1

Odpowiedzi

2010-01-27T15:45:48+01:00