Zad.1
Oblicz jak najprostszym sposobem:
a) 105+(-7)+(-13)+20=
b) -16+67+(-10)+(-7)+66=
c)2 2/5 +(-4,1)+7 3/5+(-5,9)=
d) 4 4/7 + 5,4+(-1 4/7)+(-7,4)=
e)-0,75+6,3+(-1,1)+(- 1/4)+(-6,3)=
Zad.2
W 1916 roku w miejscowości Browning w USA zanotowano w ciągu jednej doby temperaturę 6,7 stopni Celsjusza oraz
temperaturę -48,8 stopni Celsjusza. Jaka była różnica między tymi temperaturami? ............

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T15:15:31+01:00
A) 105+(-7)+(-13)+20=105-7-13+20=100
b) -16+67+(-10)+(-7)+66=-16+67-10-7+66=100
c)2 2/5 +(-4,1)+7 3/5+(-5,9)=2 2/5-4,1+7 3/5-5.9=2,4-4,1+7,6-5,9=0
d) 4 4/7 + 5,4+(-1 4/7)+(-7,4)=4 4/7+5,4-1 4/7-7,4=1
e)-0,75+6,3+(-1,1)+(- 1/4)+(-6,3)=0,75+6,3-1,1-0,25-6,3=-0,6

2 zadanie

-48,8+6,7= -42.1


Odp. Różnica pomiędzy tymi temperaturami wynosiła 42,1 stopnia celsjusza.

Liczę na naj
3 2 3
2010-01-27T15:22:08+01:00
A)105+(-7)+(-13)+20= 105+(-20)+20=105
b) -16+67+(-10)+(-7)+66= -16+60+(-10)+66= 50+50 = 100
c)2 2/5 +(-4,1)+7 3/5+(-5,9)= 10+(-10)=0
d) 4 4/7 + 5,4+(-1 4/7)+(-7,4)= 3+(-2)= 1
e)-0,75+6,3+(-1,1)+(- 1/4)+(-6,3)= -2,1

Zad.2 = 55,5*C
3 3 3
2010-01-27T15:23:29+01:00
Zad 1
a)105-7-13+20=98-13=85 58+20=105
b)-16+67-10-7+66=51-10=41 41-7=36 36+66=102
c)2,4-4,1+7,5-5,9=10-4,1-5,9=0
d)3-2=1
e)-0,75+6,3+(-1,1)+(-1/4)+(-6,3)=-2,1
Zad2
-48,8-6,7=42,1sopni celcjusza
Pozdrawiam
2 3 2