Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T15:28:39+01:00
Podobnie jak w wielu organizmach państwowych istniejących wcześniej na Bliskim Wschodzie na polis składało się nie tylko samo miasto, w późniejszych wiekach często chronione potężnymi murami, ale także terytorium wiejskie rozciągające się w promieniu kilku, czasem kilkunastu kilometrów, wraz ze znajdującymi się na nim mniejszymi osadami. Obywatele polis mieszkali zatem zarówno w stanowiącym centrum państwa mieście, jak i w osadach czy nawet pojedynczych zagrodach rozrzuconych po całym terytorium wiejskim. Wszyscy ci ludzie stanowili wspólnotę obywateli, tworząc organizm państwowy; taka więź między obywatelami to najbardziej charakterystyczna cecha polis. Wprawdzie tylko mężczyźni posiadali prawo politycznego uczestnictwa w życiu polis, kobiety jednak zawsze uważane były za członków wspólnoty pod względem prawnym, społecznym i religijnym. Opiekunem i patronem każdej polis był któryś z bogów, na przykład w Atenach - Atena. Różne wspólnoty mogły mieć za opiekuna to samo bóstwo; Atena była również patronką Sparty, największego rywala Aten w epoce klasycznej. Członkowie polis tworzyli coś na kształt religijnego stowarzyszenia mającego na celu oddawanie czci bogu-opiekunowi państwa oraz innym bogom wspólnoty.