Uzupelnij rówanian reakcji spalania etynu
a)............C2H2+....------->.....CO2+.......
b)...........C2H2+....-------->...C+....
c)...........C2H2+....-------->CO+....
napisz rówanie reakcji etynu z podanymi substancjami. podaj nazwe produktu
a)...+H2--->.............nazwa produktu
b)...+2 H2-->...........
c)....+Br--->............
d)....+HCL-->........
e)....+2 CL2---->.....
f)......+H2O---->.......

1

Odpowiedzi

2010-01-27T16:21:38+01:00
A)2C₂H₂ + 5O₂ -> 4CO₂ + 2H₂O
b)2C₂H₂ + O₂ -> 4C + 2H₂O
c)2C₂H₂ + 3O₂ -> 4CO + 2H₂O
napisz rówanie reakcji etynu z podanymi substancjami. podaj nazwe produktu
a)C₂H₂ + H₂ -> C₂H₄ - eten
b)C₂H₂ + 2H₂ -> C₂H₆ - etan
c)C₂H₂ + Br₂ -> C₂H₂Br₂ - dibromoeten
d)C₂H₂ + HCL -> C₂H₃Cl - chloroeten
e)C₂H₂ + 2CL₂ -> C₂H₄Cl₄ - tetrachloroetan
f)C₂H₂ + H₂O -> C₂H₃OH - hydroksoeten
4 5 4