1.atomy metali tworząc związki chemiczne najczęściej oddają elektrony z utworzeniem kationów. Zapisz schemat powstawania kationów z atomów sodu,litu,magnezu,glinu i potasu .

2.atomy niemetali tworząc związki chemiczne najczęście przyjmują elektrony z utworzeniem anionów . Napisz schemat powstawania anionów z atomów siarki,fosforu i fluoru .

3.Określ liczbę wspólnych par elektronowych w podanych cząsteczkach :
O2,N2,H2,Cl2,H2O.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T19:58:33+01:00
Zad 1.
a) sód
Na => e- + Na+ - kation sodu (I)
b)lit
Li => e- + Li+ - kation litu (I)
c)magnez
Mg=> 2e- + Mg2+ - kation magnezu (I)
d)glinu
Al=> 3e= + Al3+ - kation glinu (III)
e)potas
K=> e- + K+ - kation potasu(I)

Zad 2.
a)siarka
S + 2e- => S2- - anion siarki (II)
b)fosfor
P + 3e- => P3- - anion fosforu (III)
c)tlen
O + 2e- => O2- - anion tlenu (II)

Zad 3
a) O2 - 2 pary
b) N2 - 3 pary
c) H2 - 1 para
d) Cl2 - 1 para
e) H2O- 2 pary

Powodzenia:)

1 5 1