Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T15:28:06+01:00
Rozprzestrzenienie się nowej wiary było początkowo związane z istniejącą diasporą żydowską. Stłumienie dwóch powstań żydowskich w I i II wieku n.e. doprowadziło do zburzenia Jerozolimy w 70 roku n.e. przez Tytusa, późniejszego cesarza rzymskiego; podziału społeczeństwa żydowskiego oraz jego migracji po całym ówczesnym świecie. Rozpowszechnienie wiary chrześcijańskiej, związane właśnie z tym faktem, zapoczątkowało długi okres rozwoju wyznania po całym Imperium Romanum. Utworzone zostały "kościoły" całkowicie autonomiczne pod względem administracyjnym, choć gmina jerozolimska ze zrozumiałych względów posiadała wśród nich pierwszeństwo. Jedyną więź między Kościołami stanowił przyjęty powszechnie obrzęd chrztu oraz eucharystia. Początkowo wiara nie znalazła dużego grona wyznawców. Przełom nadszedł wraz z okresem działalności Św. Pawła z Tarsu. Głosił on, że wyznawcą chrześcijaństwa może zostać każdy, nie tylko członek gminy żydowskiej. Oznaczało to całkowite zerwanie z judaizmem i uniezależnienie wyznania. Jego podróże w latach 45 - 54 n.e. pozwoliły pozyskać duże grono wyznawców, głównie w Azji Mniejszej oraz Grecji. Narodziły się pierwsze poza Jerozolimą gminy chrześcijańskie, powstałe w miastach Wschodu: Aleksandrii, Antiochii i Efezie. Religia ulegała coraz szerszej ekspansji, także na tereny Półwyspu Apenińskiego.

7 4 7
2010-01-27T15:29:23+01:00
Pierwsza religia Rzymian to wiara w siły przyrody (np. wzrost zasianego ziarna, błyskawice, deszcz itp.). Obrzędy ich sprowadzały się do zyskania przychylności tych dobrych sił i wypędzania tych złych. Wierzyli w życie pozagrobowe, otaczali kultem zmarłych przodków, czcili bóstwa będące patronem najprostszych czynności (np. praca w polu). Duży wpływ na religię Rzymian mieli Etruskowie, dla których duże znaczenie miały przepowiednie oraz liczne wróżby (np. wróżenie z liczb, zjawisk przyrody czy z wnętrzności zwierząt). Jednym z najstarszych rzymskich bogów był Janus – opiekun bram (domów lub miast), później wszelkiego początku i końca. Posiadał świątynie w kształcie bramy z podwójnymi drzwiami, otwartymi podczas wojny, a zamkniętymi w czasie pokoju.
2 5 2