Zad 1.
Trzy mosiężne walce o promieniu podstawy długości 2 cm i wysokości 3 cm przetopiono na jedną kulę.Oblicz długość promienia tej kuli.


zad 2.
Woda kapie z kranu co dwie sekundy.Zakładając, że kropla wody ma kształt kuli o promieniu długości 3 mm, oblicz ile litrów wody wycieknie z kranu w ciągu 1 doby.Wynik podaj z dokładnością do 0,1 litra.

proszę o szybkie rozwiązanie ;)

z góry dzięki ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T15:50:17+01:00
1. Objętość walca:
(2cm)² * π * 3cm = 37,68cm³
Objętość walców i kuli:
113,04cm³
Jeśli chcemy uzyskać promień musimy odwrócić wzór na objętość, czyli pomnożyć przez 3/4, podzielić przez π, spierwiastkować i to się równa:
3cm

2. Obliczamy ilość kropli:
1 minuta - 30
1 godzina - 1800
1 doba - 43200
Objętość kropli:
4/3 * π * (0,3cm)³ = 0,11304cm³ = 0,11304ml
Objętość wykapanej wody:
43200 * 0,11304ml = 4883,328ml = ok. 4,9l