Zadanie 1 Napisz wzory kwasu chlorowodorowego. We wzorze sumerycznym zaznacz resztę kwasową. Uzupełnij zdanie, wpisując odpowiednie wartościowości.

Wzór sumeryczny: ................
Wzór strukturalny: ................
Reszta kwasowa jest .............. , a wodór jest .............. .

Zadanie 2 Ułóż równania reakcji, za pomocą których można dokonać następnych przemian:


chlor ---¹---> chlorowodór ----²---> kwas chlorowodorowy
1. ...................................................
2. ...................................................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2011-07-14T09:33:19+02:00

Zadanie 1 Napisz wzory kwasu chlorowodorowego. We wzorze sumerycznym zaznacz resztę kwasową. Uzupełnij zdanie, wpisując odpowiednie wartościowości.

Wzór sumeryczny: HCl
Wzór strukturalny: H - Cl
Reszta kwasowa jest jednowartosciowa , a wodór jest ednowartościowy .

Zadanie 2 Ułóż równania reakcji, za pomocą których można dokonać następnych przemian:


chlor ---¹---> chlorowodór ----²---> kwas chlorowodorowy
1.  H₂ + Cl₂ -->2HCl(gaz)
2. HCl(gaz) + H₂O --> HCl(ciecz)

18 4 18
2011-07-14T09:42:42+02:00

Zadanie 1 Napisz wzory kwasu chlorowodorowego. We wzorze sumerycznym zaznacz resztę kwasową. Uzupełnij zdanie, wpisując odpowiednie wartościowości.

Wzór sumeryczny:HCl
Wzór strukturalny: H - Cl
Reszta kwasowa jest jedno, a wodór jest jedno wartościowy. .

Zadanie 2 Ułóż równania reakcji, za pomocą których można dokonać następnych przemian:


chlor ---¹---> chlorowodór ----²---> kwas chlorowodorowy
1. Cl₂ + H₂ ---> 2 HCl (gaz)
2. H₂O + HCl ---> HCl (ciecz)

4 2 4