Miedzynarodowa stacja kosmiczna ALFA porusza się bo orbicie wokó ziemi na wysokości 330 km.Czas jednego okrązenia wynosi 90 minut.przyjmująć promien ziemi 6400 km,oblicz wartość predkosci stacji kosmicznej


Dwa samochody ruszają równoczesnie. samochód pierwszy uzyskuje predkośc 108km/h w ciągu 15 s,a drugi taką samą predkość uzyskuje po 30 s.oblicz przyspieszenia średnie obydwu samochodów


samochód jadący z predkością 90 km/h, hamował z przyspieszeniem -2,5/s2.oblicz czas hamowania predkosci od czasu określ,jakim ruchem poruszało się ciało i jaką przebyło drogę.
potrzebuje na jutro dam najj serial09 Początkujący

Rozwiązanie

1

Odpowiedzi

2010-01-30T12:05:14+01:00
Pierwszy samochód
V=108 km/h = 108 *10/36 m/s = 30 m/s
t=15 s

a=V/t
a= 30/15 = 2 [m/s²]

drugi samochód
V=108 km/h = 108 *10/36 m/s = 30 m/s
t=30 s

a=V/t
a= 30/30 = 1 [m/s²]

Odp. Średnie przyspieszenia samochodów wynoszą 2m/s² i 1m/s²