1. wyjaśnij pojęcia
- pikieta
-petycja
-wiec
-region
-referendum
-radny
region
-demonstracja

2.jak obywatele mogą wpływać na poczynania władz gminy? - 3 sposoby

3.wymień 3 sprawy ktore mozesz załatwic w urzedzie gminy i starostwie powiatowym

4.zadania realizowane przez
-gminę
-powiat
-województwo

POMOCY ;((

dam naj

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T16:53:18+01:00
3. gmina: otrzymanie PESEL, rejestracja urodzeń ślubów zgonów, zgoda na przebudowanie domu, wydanie dowodu osobistego
starostwo powiatowe: wydanie prawa jazdy, wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych, zgoda na zmianę imienia lub nazwiska

4. powiat: utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych muzeów bibliotek powiatowych, prowadzenie szpitali rejonowych, prowadzenie domów opieki społecznej, prowadzenie powiatowych urzędów pracy, rejestracja pojazdów, wydawanie prawa jazdy
województwo: budowa i utrzymanie dróg wojewódzkich, prowadzenie szpitali specjalistycznych, sprawy związane z cudzoziemcami i obywatelstwem, promocja województwa
gmina: sprzedaż majątku gminy, nadawanie nazw ulicom, uchwalanie budżetu, wznoszenie pomników, uchwalenie planu zagospodarowania terenu
6 2 6
2010-01-27T20:44:33+01:00
Gmina;
- zgoda na wycinkę drzew
- pozwolenie na publiczną zbiórkę darów w gminie.
- zawarcie związku maużeńkiego.
powiat;
-prawo jazdy, kartę wędkarską
-dowód rejstracyjny np.pojazdu.
- pozwolenie na zbiórkę darów w powiecie.
województwo;
-zbiórka na terenie wojewódtwa.
-uzyskanie dofinansowania np. na placówki kulturalne.
-związane ze zmianą obywatelstwa.
1 5 1