2) Termometr znajdujący się w pomieszczeniu o temp. 20C zanurzono w szklance z wodą o temp. 60C.W szklance jest tylko 20 ml. wody.Temperatura jaką wskaże term. będzie
A) Równa 60C
B)Większa od 60C
C)Nieco mniejsza od 60C
D)Równa 40C
3) Dwa różne ciała o tej samej masie ogrzano o 10C.Ciało A pobrało 2 razy więcej ciepła niż ciało B.Było to spowodowane tym,że:
A)Ciepło właściwe ciała A jest 2 razy mniejsze od ciepła właściwego ciała B
B)-=- -=- -=- -=- -=- 2 razy większe od ciepła właściwego ciała B
C) Ciepła właściwe ciała A i B są jednakowe a ich gęstości są rożne
D)Ciało A ma 2 razy większą objętość niż ciało B

4)Ciepło potrzebne do zamiany 0,5 kg lodu o temp. 0C w ciecz bez zmiany temp wynosi:
A) 330000J
B)165000
C)220000J
D)2100J


Proszę o podanie odpowiedzi.

1

Odpowiedzi

2010-01-27T15:59:59+01:00
2/D
3/B
4/C
NIE WIEM MOGĘ SIĘ MYLIĆ