1. Do liczby -8 dodaj iloraz liczby -¾ przez liczbę 2.
2. Od liczby 13,5 odejmij iloczyn liczb -3,6 i -1,7.
3. Sumę liczb 1⅗ i 1⅔ podziel przez różnicę liczby -4 oraz liczby -1⅔.
4. Do ilorazu liczby -4,8 przez liczbę -2 dodaj iloczyn liczb -½ i 4/5

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T16:10:01+01:00
1) -8+(-3/4:2)=-8+(-3/4×1/2)=-8+(-3/8)=-8/1-3/8=-64/8-3/8=-67/8
2) 13,5 - [(-3,6)×(-1,7)]=13,5-6,12=7,38