Sznurek o dlugości 10 cmpocięto na trzy części, których stosunek długości jest równy 3:5:7. jak długośc ma najktótsza ztych części?
A.3m B.2m C.1.75m D.2,1m

Dana jest liczba a=(2³-4 razy 2½)². Która z podanych wypowiedzi jest fałszywa?
A.liczba a jest dzielinikiem liczby 46
B.liczba a jest podzielna przez 4
C.liczba a jest potęga liczby 2
D.liczba a jestpodzielna przez 8

Liczba 50 nto p% liczby 80, zatem :
A. p<70 B.p=160 C. p=42,5 D. p>62,5


przekatna kwadratu ma dł 2. jezeli dł tej przekątnej zwieksza sie o 50%, to pole kwadratu wzrośnie o:

A.125% B.50% C. 225% D.2500%
8.1

Odpowiedzi

2009-10-04T12:54:48+02:00
Zad. 2
a=( 2³ - 4× 2½)²
a= ( 8 - 4x 2½)²
a= ( 8 - 4x ⁵/₂) ²
a= ( 8 - 10)²
a= ( -2)²
a= 4
Wypowiedź a jest fałszywa!