Odpowiedzi

2010-01-27T16:23:25+01:00
1. Ile dm3 CO2 (warunki normalne) otrzymamy z rozkładu 12g węglanu wapnia?
CaCO3 --> CaO + CO2
2. Ile moli SO3 można otrzymać z 10 dm3 SO2 (warunki normalne)?
2 SO2 + O2 --> 2 SO3

1). n(CaCO3)=m/M=12/100=0.12=n(CO2)
V(CO2)=nV=0.12*22.4=2.688

2). n(SO2)=n(SO3)=10/22.4=0.4464
5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T22:29:14+01:00
1. CaCO3 ----> CaO + CO2

M CaCO3 = 100g\mol

12g ------ x dm3
100g ----- 22,4dm3
x = 2,688 dm3

Odp: Z rozkładu 12g węglanu wapnia powstanie 2,688dm3 tlenku węgla(IV).

2. 2 SO2 + O2 ----> 2 SO3

10 dm3 ------- x mol
22,4 dm3 ----- 1 mol
x = około 0,45 mola

Odp: Z 10 dm3 SO2 można otrzymać około 0,45 mola SO3. ;)
8 3 8