Odpowiedzi

2010-01-27T16:03:46+01:00
I Rozbiór (1772r.)
Polska utraciła 211 tysięcy km2 i 4 mln 530 tysięcy ludności, ponieważ zaborcy chcieli posiadać Polskę, gdyż jej położenie geograficzne, dostęp do morza oraz grunty przynosiły zyski.
I Rozbiór:
Na żądanie zaborców traktat rozbiorowy musiał zatwierdzić sejm Rzeczpospolitej. Nie przyniosły skutki interwencji Stanisława Augusta Poniatowskiego na dworach Europejskich. Poza traktatem sejm musiał przyjąć niekorzystne uchwały gospodarcze i handlowe. Skonfederowany sejm podjął próbę reformy państwa, uchwalił zwiększenie armii do 30 tysięcy żołnierzy, przeprowadził reformę skarbową.
2010-01-27T16:10:08+01:00
Pierwszy rozbiór Polski....:)
-Stanisław August Poniatowski doceniał rolę nauki i oświaty..
Był on dobrym królem pod względem nauczania młodych ludzi,lecz był kiepskim strategiem i nie mógł zbudować armii, ponieważ nie pozwalały na to kraje sąsiednie ...