1) okręgi (x-3)² +(y-3)²=4 i (x-4)²+(y-3)²=1 :
a) są styczne zewnętrznie
b) są styczne wewnętrznie
c) mają dwa punkty wspolne
d) są rozłączne


2) proste o równaniach x-2y+3=0 i 2x+y-5=0 :
a)są równoległe
b) są prostopadłe
c) przecinają się w punkcie (1,2)
d) pokrywają sie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T16:15:35+01:00