Odpowiedzi

2013-01-10T15:45:06+01:00

- Wprowadzenie nowych narzędzi rolniczych.

- Hodowla nowych gatunków roślin i zwierząt.

- Nawadnianie pól.

- Hodowla ryb.

- Nauka czytania i pisania.

- Przepisywanie ksiąg.

- Zakładanie bibliotek.

- Rozwój malarstwa, rzeźby i muzyki.

- Zakładanie sierocinców i przytułków.

- Opieka medyczna nad chorymi.

16 4 16