Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T16:21:07+01:00
Długość krawędzi:
150- 4×7 - 4×9= 86cm

Prostopadłościan ma 12 krawędzi, z czego 8 podstawy
86÷4=21,5cm
15 4 15
2010-01-27T16:24:30+01:00
Podstawą prostopadłościanu jest prostokąt o wymiarach 7cm i 9cm. Suma długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu wynosi 150cm. Jaka jest długość wysokości tego prostopadłościanu?

Kr - długość wszystkich krawędzi
h - wysokość
a = 9cm
b = 7cm

Kr = 4*a+4*b+4*h
150cm=4*9cm+4*7cm+4h
150cm-36cm-28cn=4h
4h=96cm /:4
h=24cm

Wysokość tego prostopadłościanu jest równa24 cm
8 3 8
2010-01-27T16:45:30+01:00
Kr-długosc krawedzi
h-wysokosc
a=9cm
b=7cm

Kr=4 x a + 4 x b + 4 x h
150cm=4 x 9cm + 4 x 7cm + 4h
150cm - 36cm - 28cn = 4h
4h=96cm/:4
h=24cm
10 2 10