Chciała bym żebyście mi pomogli z przetłumaczeniem tego tekst. Jest to dla mnie bardzo ważne.

I walked to schol with Mum and i cried all the way. I didn't want to go. I had a blue rucksack and a big new box of crayons. The playground was full of noisy, excited kids. Some of the children looked huge - I never knew that I was so small! Then a bell rang and everybody stopped running and went inside. How did everybody know what to do?

The walls were yellow and there was a horrible smell of soap everywhere. My teacher's name was Mrs Bell. ('What a strange name!' I thought. ) She wasn't very strict. In fact she was really nice but I didn't understand a lot of the things she said that day. Terms timetables, registers, cloakrooms ... What did she mean? And why was her voice so loud all the time? It was very strange.

I don't remember what we learnt that day. I think we sang song and clapped a lot. Mrs Bell read us a story and we sat cross-legged on the floor. I was embarrassed because I didn't know how to do it! There was also an aquarium with ugly fish in it - another horrible smell.

3

Odpowiedzi

2010-01-27T16:36:34+01:00
Poszedłem do Schol z mamą i płakałam całą drogę. Nie chciałem iść. Miałem niebieski plecak i duża nowe pudełko kredek. Boisko pełne było głośne, dzieci podekscytowany. Niektóre dzieci spojrzał ogromne - I never knew that I was so small! Wtedy r dzwonang i wszyscy już wyświetlane i poszedł ...
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T16:43:00+01:00
Poszedłem do szkoły z mamą i płakałem całą drogę. Nie chciałem iść. Miałem niebieski plecak i duże nowe pudełko kredek. Boisko było głośne, dzieci podekscytowane. Niektóre dzieci wyglądały okropnie -.................................... Wtedy zadzwonił dzwonek i wszyscy już weszli do środka. Nikt nie wiedział co robić?


Ściany były żółte i wszędzie był straszny zapach mydła. Moja nauczycielka miała na imię pani Bell. ( "Cóż to za dziwne imię!" Pomyślałem.) Nie była bardzo surowa. W rzeczywistości była naprawdę ładna, ale nie rozumiałem wiele rzeczy,które powiedziała w dzień. Warunki rozkładu jazdy, rejestry, szatnie ... Co to oznacza? dlaczego jej głos jest taki głośny przez cały czas? To było bardzo dziwne.

Nie pamiętam, co się dowiedzieliśmy. śpiewaliśmy pieśni i klaskaliśmy . Pani Bell czytała nam historię i usiedliśmy po turecku na podłodze. Byłem zakłopotany, bo nie wiem jak to zrobić! Nie było też akwarium z brzydką rybą.

coś w tym sensie. Jak można to proszę o najlepszą odpowiedz ;))
1 5 1
2010-01-27T16:44:23+01:00
I udał się do szkoły z chryzantemą i mogę krzyczeć na drodze. Nie chcę, aby przejść. Miałem niebieski plecak i duże pole Nowy kredek. Placu zabaw był pełen noisy, wzbudzeniu dla dzieci. Niektóre dzieci wyjrzałem ogromne - nigdy nie wiedziałem, że byłem tak małych! Następnie rang dzwon i wszystkie zatrzymane, uruchomione i poszedłem wewnątrz. W jaki sposób mogłem wiedzieć co należy zrobić? Ściany były żółte i było czuć zapach mydła wszędzie. Nazwa mojego nauczycielem był Pani Bell. („ Co dziwne nazwy!" Myślę, że. ) Nie było ona bardzo ścisłe. W rzeczywistości została ona naprawdę nic czas? To było bardzo dziwne. Nie pamiętam, co możemy wyciągnięte tego dnia. Myślę, że możemy zaśpiewała piosenkę i w dużej mierze klaskać. Pani Bell odczytać nam wątku i mamy na podłodze. I was zakłopotany, ponieważ nie wiem, jak to zrobić! Było również akwarium z wściekłymi rybami w nim - innego czułem zapachu.e, ale nie rozumiem wiele rzeczy, ona powiedziała tego dnia. Terms rozkład lotów, rejestry, szatnie... co ona oznacza? I dlaczego został jej głosu tak loud cały