Zad.1. Dlaczego Polacy nie są mniejszością narodową w Niemczech?

zad.2. Napisz, jakie prawa przysługują mniejszością narodową narodowym zostały złamane w poniższych sytuacjach. Pamiętaj, że mniejszości mają także wszystkie te parawa i wolności co inni obywatele.
1."Władze miasta zabroniły przedstawicielom mniejszości narodowych posługiwania się językiem ojczystym w środkach komunikacji miejskiej."
2."Dzieciom obywateli reprezentujących jedną z mniejszości narodowych odmówiono prawa uczęszczania do szkoły, w której zajęcia są prowadzone w ich ojczystym języku, stwierdzając, że mogą one chodzić do szkół dostępnych dla innych."
3."Władze państwa zabroniły wydawania gazet w języku ojczystym mniejszości narodowych , twierdząc iż wszyscy obywatele powinni korzystać ze źródeł informacji publikowanych w języku urzędowym."
4."Sąd Najwyższy państwa X nie uznał odwołania przedstawicieli mniejszości narodowej i utrzymał w mocy decyzje sądu wojewódzkiego, który odmówił rejestracji stowarzyszenia osób należących do tej mniejszości. Sąd uznał, że organizacja wyraża interesy narodowe obce większości społeczeństwa."
5."Władze państwa zabroniły przedstawicielom mniejszości narodowej wzięcia udziału w międzynarodowym kongresie na temat praw mniejszości, który odbył się w jednym z państw europejskich."

Wiem że głupie zadanie no ale cóż ja poradzę, pomocy:)
<PILNE>

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T22:05:10+01:00
Prawa mniejszości narodowych:
- Prawo do swobodnego korzystania z języka ojczystego na terenie całego kraju,oraz możliwość nauki, załatwiania spraw urzędowych w tym języku.
- Prawo do rozwoju kulturalnego,oraz brania czynnego udziału w życiu miasta/szkoły itp.
- Prawo do wolności słowa.

1. Prawo do swobodnego korzystania z języka zostało naruszony gdyż władze miasta nie mogą wpłynąć na to jakiego języka używają cudzoziemcy na terenach kraju.
2. Prawo do nauki w ojczystym języku - Szkoła powinna przyjąć uczniów aby udostępnić im nie tylko poznanie języka ale również kultury danego kraju.
3.Prawo do rozwoju kulturalnego- Mniejszości narodowe mają całkowite prawo do wydawania gazet w języku ojczystym.
4. Mniejszości mają prawo do odwoływania się w sądzie gdyż powinny być traktowane na równi z innymi obywatelami.
5. Rozwój kulturalny i kontakty międzyludzkie nie są zakazane a tym bardziej nie mogą być zabronione przez innych.
4 5 4