Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T16:38:12+01:00
W makroekonomii konsumpcja to wydatki gospodarstw domowych na zakup dóbr. W tym znaczeniu wyróżniamy konsumpcję autonomiczną i dodatkową. Konsumpcja autonomiczna jest niezależna od dochodów, stanowi ona - oczywiście według subiektywnej oceny danego konsumenta - niezbędne minimum, zapewniające egzystencję. Konsumpcja dodatkowa jest natomiast uwarunkowana wysokością dochodów, oznacza wydatki na dobra, które nie są niezbędne do życia.
Alternatywą dla konsumpcji dodatkowej jest oszczędzanie, czyli przeznaczanie pieniędzy na konsumpcję w przyszłości.
Na polu marketingu konsumpcja jest definiowana odmiennie od teorii ekonomii.
2010-01-27T16:39:56+01:00
Konsumpcja jest to ostatnia faza procesu gospodarowania, polegająca na zużywaniu wszelkich dóbr i usług w celu bezpośredniego zaspokojenia potrzeb ludzkich.Konsumpcją jest zatem nie tylko potocznie rozumiane zjedzenie drugiego śniadania, czy wykwintnej kolacji w restauracji, ale też np. wizyta u fryzjera, obejrzenie zawodów sportowych i zakup nowego garnituru. Idąc tym torem rozumowania można stwierdzić, że konsumpcją nazwiemy każde zaspokojenie ludzkich potrzeb.
3 3 3