Zad1.
W wannie znajduje się 21kg wody o temperaturze 10 stopni C. Ile wrzątku (100stopni C) należałoby do niej dolać, aby mieszanina osiągnęła temperaturę 37 stopni C? Straty ciepła pomijamy.
Wynik ma wyjść 9kg

zad2.
W pojemniku z wodą o temperaturze 0 stopni C pływa bryła lodu o masie 50dag i temperaturze 0 stopni C. Ile co najmniej ciepła należy do zawartości pojemnika, aby lód się stopił? Ciepło topnienia lodu wynosi 334kJ/kg, a strat ciepła nie uwzględniamy.
Wynik ma wyjść: 167kJ

Proszę o wszystkie obliczenia. Kto rozwiąże dwa zadania daje naj.
PILNE!!!!

2

Odpowiedzi

2010-01-27T16:55:00+01:00
21*10+x*100=(21+x)*37
210+100x=777+37x
100x-37x=777-210
63x=567 |:63
x=9 [kg]

zad.2
50 dag=0.5 kg
x=0.5 kg *334 kJ/kg=167 kJ
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T17:33:54+01:00
Zad1.
m₁=21kg, t₁=10 stopni C
m₂=x, t₂=100 stopni C
t₃=37 stopni C
m₁*t₁+m₂*t₂=(m₁+m₂)*t₃
21*10+x*100=(21+x)*37
210+100x=777+37x
100x-37x=777-210
63x=567 /63
x=9 [kg}

Odp: Należałoby dolać 9 kg wrzącej wody.

zad2.
50 dag=0.5 kg
x=0.5 kg *334 kJ/kg
x=167 kJ

Odp:Do pojemnika należy dostarczyć 167kJ ciepła.
4 5 4