Przedstaw zapisy cząsteczkowe równań reakcji otrzymywania wymienionych soli trzema poznanymi sposobami czyli: reakcje zobojętnienia, reakcje metali z kwasami i reakcje tlenków metali z kwasami. a) KBr b) BaS c) Ca(NO3)2 d) Na2SO e) LI3PO4

Błagam pomóżcie na dziś najlepiej! ewentualnie jutro tak do 8.20 rano;)
pozdr;*

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-27T19:21:17+01:00
KOH + H Br→ K Br + H₂O
2 K+ 2HBr→ 2KBr + H₂
K₂O + HBr→ 2K Br + H₂O

Ba(OH)₂ +H₂S→ BaS + H₂O
Ba + H₂S →Ba S+ H₂
Ba O + H₂S→BaS + H₂O

Ca( OH)₂ + 2HNO₃→ Ca(NO₃)₂ +2 H₂O
Ca + 2HNO₃→ Ca(NO₃)₂ + 2 H₂
Ca O +2HNO₃ →Ca(NO₃)₂ +2 H₂O

2NaOH + H₂SO₄→ Na₂SO₄+ 2 H₂O
2Na +H ₂SO₄→ Na₂SO₄ + H₂
Na₂ O+ H ₂SO₄ → Na₂SO₄ + H₂O


3Li OH + H₃ PO₄→Li₃ PO₄ + 3 H₂O
6Li + 2H₃ PO₄ → 2 Li₃ PO₄ + 3H₂
3Li₂ O + 2H₃ PO₄ → 2 Li₃ PO₄ + 3 H₂O
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-27T23:09:12+01:00
ZASADA + KWAS -----> SÓL + WODA
METAL + KWAS ------> SÓL + WODÓR
TLENEK METALU + KWAS -----> SÓL + WODA

a) KBr:
1. KOH + HBr ----> KBr + H2O
2. 2K + 2HBr ----> 2KBr + H2
3. K2O + 2HBr ----> 2KBr + H2O

b) BaS:
1. Ba(OH)2 + H2S ----> BaS + 2H2O
2. Ba + H2S ----> BaS + H2
3. BaO + H2S ----> BaS + H2O

c) Ca(NO3)2:
1. Ca(OH)2 + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + 2H2O
2. Ca + 2HNO3 ----> Ca(NO3)2 + H2
3. CaO + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + H2O

d) Na2SO4:
1. 2NaOH + H2SO4 ----> Na2SO4 + 2H2O
2. 2Na + H2SO4 -----> Na2SO4 + H2
3. Na2O + H2SO4 ----> Na2SO4 + H2O

e) Li3PO4:
1. 3LiOH + H3PO4 ----> Li3PO4 + 3H2O
2. 6Li + 2H3PO4 ----> 2Li3PO4 + 3H2
3. 3Li2O + 2H3PO4 ----> 2Li3PO4 + 3H2O
2 3 2